MÁY CẮT THỦ CÔNG QT-1400

Liên hệ

Dùng để cắt cây dài ra cuộn nhỏ
Chiều dài được cát lớn nhất: 1400mm
Đưòng kính được cắt lớn nhất: 180mm
Thành phẩm được cắt nhỏ nhất : 2mm
Đường kính ống giấy: 3”
Tổng công xuất: 1.5KW
Kích cỡ đóng gói: 2100mm X 800mm X 1200mm

Dùng để cắt cây dài ra cuộn nhỏ
Chiều dài được cát lớn nhất: 1400mm
Đưòng kính được cắt lớn nhất: 180mm
Thành phẩm được cắt nhỏ nhất : 2mm
Đường kính ống giấy: 3”
Tổng công xuất: 1.5KW
Kích cỡ đóng gói: 2100mm X 800mm X 1200mm

Loading...